ជួបជាមួយរ៉េមី!

0 Comments

យើងបានរើសរ៉េមីនៅព្រឹកនេះ! អាត់និងឆ្មាអត់ធ្មត់គាត់ឱ្យល្អ។ អត់ធ្មត់គឺជាគន្លឹះ។ (ពួកគេធ្វើពុតថាគាត់មិនមានទេ)

រហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេ។ ពិតណាស់កូនឆ្កែរបស់យើងគឺជាទេពកោសល្យ។

រ៉េមីបានទៅដើរ 2 ម៉ាយដំបូងរបស់គាត់នៅជុំវិញសង្កាត់។

គាត់ជាកីឡារបស់គាត់ដែលមានកកប៉ាក់របស់គាត់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.

Categories

Random Posts